projekt

REBUS

Delaktighet

REBUS

Delaktighet

Hur kan barn och unga vara med och forma sin förskole- och skolmiljö? Hur kan alla bli delaktiga?

 

REBUS är ett internationellt projekt som Göteborgs Stads lokalförvaltningen är projektledare för, med Kultur i Väst som samarbetspartner. Utgångspunkten i REBUS projektet är barn och ungas förslag och delaktighet i arbetet med förbättringar av den fysiska miljön.

 

Studio Goja anlitades för att genomföra flera stycken REBUS projekt på förskolor i olika stadsdelar i Göteborg. Tillsammans med barn inventerades förskolegården som den är och används, för att sedan jobba med förslagsarbete. Barnens idéer och åsikter om gården togs vidare till lokalförvaltningen som genomförde förändringarna som barnen önskade sig.