Fler projekt

STADSLEKVETARNA

Delaktighet

STADSLEKVETARNA

Delaktighet

Hur fungerar staden egentligen för barn? Var leker de? Finns det ens plats för lek i stadsmiljön och vilka vet bäst om detta? Barn såklart. 

 

Stadslekvetarna vill belysa barns geografi och synliggöra ett barnperspektiv i idén om stadens utformning. Projektet bestod av träffar med en arbetsgrupp sammanställd av kreatörer i åldrar mellan 3 och 12 år. Vi arbetade runt temat lek i staden med kreativa workshops, stadsvandringar och museumbesök. Materialet som formades då sammanställdes till en utställning på Frilagrets Konsthall i Göteborg.

 

Tack till våra underbara Stadslekvetarna: Julia, Jonathan, Allan, Sonja, Karin, Nils, Erik, Stina, Agnes, Ester och Tara!

Projektet utfördes med stöd från Kulturnämnden via Kultur i Väst.

Minimera

REBUS

Delaktighet

REBUS

Delaktighet

Hur kan barn och unga vara med och forma sin förskole- och skolmiljö? Hur kan alla bli delaktiga?

 

REBUS är ett internationellt projekt som Göteborgs Stads lokalförvaltningen är projektledare för, med Kultur i Väst som samarbetspartner. Utgångspunkten i REBUS projektet är barn och ungas förslag och delaktighet i arbetet med förbättringar av den fysiska miljön.

 

Studio Goja anlitades för att genomföra flera stycken REBUS projekt på förskolor i olika stadsdelar i Göteborg. Tillsammans med barn inventerades förskolegården som den är och används, för att sedan jobba med förslagsarbete. Barnens idéer och åsikter om gården togs vidare till lokalförvaltningen som genomförde förändringarna som barnen önskade sig.

Minimera

GAMLESTADEN

Delaktighet

GAMLESTADEN

Delaktighet

Hur rör barn sig i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg? Vilka platser tar de sig till, på egen hand/med föräldrar/sina vuxna? Vad tycks om dessa platser? Vilka är viktiga, roliga, farliga, tråkiga?

 

Studio Goja blev tillfrågade av Stadsbyggnadskontoret, Trafikverket och Göteborgs Kulturförvaltningen att genomföra ett dialogprojekt med barn på Gamlestadskolan. Det planerades stora förändringar i stadsdelen och barnen var med i en barnkonsekvens-analys som del av byggprocessen. Vi fokuserade på hur barnen rör sig i stadsdelen och slutsatsen överlämnades till Stadsbyggnadskontoret för att vara del av deras detaljplan över området.

Minimera

HEJ TYNNERED

Delaktighet

HEJ TYNNERED

Delaktighet

Vad kan du berätta om din egen plats? Vad är viktigt för beslutsfattare att känna till om din stadsdel? Barn & unga delar med sig av expertis, erfarenheter, rädslor, drömmar och visioner.

 

På förfrågan från Göteborgs Stad utförde Studio Goja ett dialogprojekt med barn och unga i stadsdelen Tynnered. Utvecklingen av stadsdelen ska ta hänsyn till de barn och unga som bor och går i skolan i området. Vi träffade flera klasser och fritidsgrupper och de unga berättade om sina platser, var de umgås, vilka platser de undviker och varför, om sin skolväg, tankar och visioner.

 

Projektet resulterade i ett magasin till deltagarna samt en rapport till beslutsfattarna. Skicka ett mejl till hej@studiogoja.se för att ta del av dessa. 

Minimera

FÖRR I TIDEN

Skapande Skola

FÖRR I TIDEN

Skapande Skola

Förr i tiden kan ju vara när dinosaurierna levde, eller för hundra år sen, eller när ni gick på förskolan.

 

I detta Skapande Skola projekt genomförde vi en lekfull minnesutgrävning tillsammans med klass F-3 på Gällstads skola.

 

Projektet ligger som ett underlag inför utsmyckning av den nya förskola som kommer att byggas och ingå i samverkanshuset i Gällstad. Målet är att barnens material kommer kunna fungera som inspiration och kunskapsbas för den eller de konstnärer som så småningom kommer att få uppdraget.

 

Skicka ett mejl till hej@studiogoja.se för att ta del av projektpresentationen.

Minimera

GALON

no 2 - Södermöre

GALON

no 2 - Södermöre

Visst är det konstigt att nästan alla magasin och tidningar görs av vuxna? Till och med de som är för barn!

 

I det här numret av Galon har elever från Hagbyskolan, tillsammans med Studio Goja, jobbat journalistiskt för att kartlägga Södermöre utifrån barns perspektiv. Läs det och lär dig mer om smultronställen, pinsamheter och Södermöres vilda fauna!

 

GALON Södermöre genomfördes med stöd från Kalmar Konstmuseum som bjöd in Studio Goja till en plats på residensprogrammet BODYCAKE. Projektet är en del av Lära om arkivet, ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Pukeberg med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

läs mer: 

kalmarkonstmuseum.se

laraomarkivet.se

Minimera