projekt

STADSLEKVETARNA

Delaktighet

STADSLEKVETARNA

Delaktighet

Hur fungerar staden egentligen för barn? Var leker de? Finns det ens plats för lek i stadsmiljön och vilka vet bäst om detta? Barn såklart. 

 

Stadslekvetarna vill belysa barns geografi och synliggöra ett barnperspektiv i idén om stadens utformning. Projektet bestod av träffar med en arbetsgrupp sammanställd av kreatörer i åldrar mellan 3 och 12 år. Vi arbetade runt temat lek i staden med kreativa workshops, stadsvandringar och museumbesök. Materialet som formades då sammanställdes till en utställning på Frilagrets Konsthall i Göteborg.

 

Tack till våra underbara Stadslekvetarna: Julia, Jonathan, Allan, Sonja, Karin, Nils, Erik, Stina, Agnes, Ester och Tara!

Projektet utfördes med stöd från Kulturnämnden via Kultur i Väst.