Vision

Vi tror på berättarkraften; att narrativt uttrycka idéer, tankar, känslor och åsikter. Vi tror på barns rätt till information genom tillgång till kultur, rätten till yttrandefrihet samt rätten att bli hörd.

 

De projekt vi arbetar med står stadigt i barnkonventionen och en av de artiklar vi särskilt fokuserar på är barns rätt att få göra sin röst hörd. Genom att introducera designmetoder och verktyg blir deltagande barn införstådda i möjligheterna att dela och publicera sina egna tankar och idéer. Vårt mål är att barns utforskande av sig själva och sin omgivning ska bli synligt och verkligt för vuxna i allmänhet och beslutsfattare i synnerhet. Vi vill skapa utrymmen för barn att dela historier, känslor, tankar, idéer med varandra och andra.