Om oss

Studio Goja är en designverkstad för barn och barns berättelser.

Studio Goja verkstäder bottnar i barnkonventionen, och arbetar utifrån den klara målbild att barn ska ha rätt till information genom kultur, rätt till fritt uttryck samt rätt att få sin röst hörd. Utifrån konventionen har vi byggt en modell där vi jobbar med design och illustration för att belysa och lyfta barns förmåga till självuttryck. Vår vision är att stärka alla barns alla språk och bygga hållbara arenor där dessa får komma till uttryck.

Studio Goja drivs av Ida Liffner och Marthe Roosenboom;  illustratörer och formgivare, examinerade från Masterprogrammet Child Culture Design vid HDK, Göteborgs Universitet.

Studio Goja is a design studio run by Ida Liffner and Marthe Roosenboom; illustrators/designers. Both graduated from the MA program Child Culture Design at HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk), University of Gothenburg, in 2015. The studio’s focus is children and children’s stories in participatory design projects; developing user inclusive design processes and experimenting with play as a design tool.

IDA LIFFNER
Co-Founder
+46(0)736722315

MARTHE ROOSENBOOM
Co-Founder
+46(0)739833252