Barnkulturdesign

BARNKULTURDESIGN är egentligen precis vad det utger sig för att vara; en fusion av design och kultur, med barn som huvudmålgrupp. Som designdisciplin har det etablerats ordentligt sedan masterutbildningen Child Culture Design startade på HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs Universitet) år 2009. 

 

Som område innebär barnkulturdesign precis alla discipliner som ryms inom termen design. Den huvudsakliga kompetensen handlar om att ha ett medvetet barnperspektiv i designprocessen, kunna anpassa metoder till unga mottagare och ha kännedom om barnkonventionen samt de särskilda integritets- eller säkerhetskrav som kan gälla när barn är den tänkta användaren.

 

Barnkonventionen är bra att ha spanat in. Nätverket för barnkonventionen hittar du här medan UNICEF förklarar det så här!