VISION

Vi tror på berättarkraften; att narrativt uttrycka idéer, tankar, känslor och åsikter. Vi tror på barns rätt till information genom tillgång till kultur, rätten till yttrandefrihet samt rätten att bli hörd.

De projekt vi arbetar med står stadigt i barnkonventionen och en av de artiklar vi särskilt fokuserar på är barns rätt att få göra sin röst hörd. Detta innebär inte i sig rösträtt och har inte garanterat politiskt mandat. Barn har således ingen direkt makt i utformandet av den värld de lever i. Såvida inte vi vuxna som arbetar med och för barn aktivt lyfter dessa röster och synpunkter. Vi ser det som vår uppgift att formge tillsammans med barn och på så sätt stärka barns position i samhället. Genom att introducera designmetoder och verktyg blir deltagande barn införstådda i möjligheterna att dela och publicera sina egna tankar och idéer. Vårt mål är att barns utforskande av sig själva och sin omgivning ska bli synligt och verkligt för vuxna i allmänhet och beslutsfattare i synnerhet. Vi vill skapa utrymmen för barn att dela historier, känslor, tankar, idéer med varandra och andra.

En annan aspekt i vårt arbete är förflyttningen. Det talas ofta om barnperspektiv som en box att checka av, men i sin natur är det absolut organiskt. Vi behöver föra en levande dialog med barn inom olika geografier och kulturer för att alls kunna prata om vad barndom är och innebär.