Trubbel

Trubbel – making space for children’s telling within library functions – riktar sig till bibliotek med ambitionen att inkludera barns egna berättande i sin verksamhet. Målet är att göra barns röster hörda; såväl i det fria berättandet som i tankar, idéer och åsikter om hur biblioteket fungerar och kan utvecklas. Projektet manifisteras i rumsliga och grafiska verktyg; vikväggar, hyllor och podier med utställningsytor, läsplatser, verkstadsyta, mönster för identifiering samt som associationsverktyg i berättarverkstäder, publiceringsmallar. Verktygen är tänkta att främja barns kommunikationskanaler inom biblioteket och demokratisera biblioteket som institution.

Berättarexperimenten utfördes av och med barngrupper runtom Göteborg, i skolmiljöer samt på Bibliotek.