STADSLEKVETARNA

Ett utställningsprojekt med barn 3 -12 år.

Hur fungerar staden egentligen för barn? Var leker de? Finns det ens plats för lek i stadsmiljön och vilka vet bäst om detta? Våra Stadslekvetarna såklart.

Stadslekvetarna är ett utställningsprojekt på temat staden/barnet, utifrån idén om att involvera barn i utformandet av design, kultur och litteratur som produceras för dem. Stadslekvetarna vill belysa barns geografi och synliggöra ett barnperspektiv i idén om stadens utformning. Projektet bestod av träffar med en arbetsgrupp sammanställd av kreatörer och stadslekvetare i åldrar mellan 3 och 12 år. Vi arbetade runt temat lek i staden med kreativa workshops, stadsvandringar och museumbesök. Materialet som formades då sammanställdes till en utställning på Frilagrets Konsthall.

Tack till våra underbara Stadslekvetarna: Julia, Jonathan, Allan, Sonja, Karin, Nils, Erik, Stina, Agnes, Ester och Tara!

Projektet utfördes med stöd från Kulturnämnden via Kultur i Väst.

 

 

poster
Stadslekvetarna
00:00
--
/
--