KYRKBYTORGET

Dialogprojekt med Eketrägatan och Äringsgatans förskolor

Hur använder förksolebarnen och deras pedagoger gården och den omgivande parken vid Kyrkbytorget idag? I vilken utsträckning kan dessa ytor kombineras och upplåtas för nya bostadshus, utifrån ett barnperspektiv?

Dialogprojektet vid Kyrkbytorget som Studio Goja genomförde för Stadsbyggnadskontoret och Göteborgs Kulturförvaltningen handlade om att få insyn i hur barnen och pedagogen använde sina miljöer, inför stora förändringarna som planerades kring förskolan och omgivande parken. Det blev en fråga om hur intressekonflikt mellan vuxna och barn hanteras, hur mycket utrymme behöver barn egentligen och hur förhåller dessa behov sig till andra behov för till exempel bostäder?

Studio Goja’s dialogprojekt inom till exempel stadsplanering sker löpande i Västra Götalandsregionen.