Gamlestaden – Rörelsemönstret

Dialogprojekt med Gamlestadsskolan

Hur rör barn sig i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg? Vilka platser tar de sig till, på egen hand/med föräldrar/sina vuxna? Vad tycks om dessa platser? Vilka är viktiga, roliga, farliga, tråkiga?

Studio Goja blev tillfrågade av Stadsbyggnadskontoret, Trafikverket och Göteborgs Kulturförvaltningen att genomföra ett dialogprojekt med barn på Gamlestadskolan. Det sker stora förändringar i stadsdelen och barnen ska vara med i en barnkonsekvensanalys som del av byggprocessen. Vi fokuserade på hur barnen rör sig i stadsdelen och slutsatsen överlämnades till Stadsbyggnadskontoret för att vara del av deras detaljplan över området.

Studio Goja’s dialogprojekt inom till exempel stadsplanering sker löpande i Västra Götalandsregionen.