BARNKULTURDESIGN

Barnkulturdesign är egentligen precis vad det utger sig för att vara; en fusion av design och kultur, med barn som huvudmålgrupp. Som designdisciplin har det etablerats ordentligt sedan masterutbildningen Child Culture Design startade på HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs Universitet) år 2009. Hittills har ca 80 barnkulturdesigner examinerats från skolan.

Som område innebär barnkulturdesign precis alla discipliner som ryms inom termen design. Det betyder att en barnkulturdesigner lika gärna kan ha sitt specifika fokus på inredning som kläder, illustration eller möbler etc. Den huvudsakliga kompetensen handlar om att ha ett medvetet barnperspektiv i designprocessen, kunna anpassa metoder till unga mottagare och ha kännedom om barnkonventionen samt de särskilda integritets- eller säkerhetskrav som kan gälla när barn är den tänkta användaren.

Läs mer om HDK’s masterprogram Child Culture Design här.

Barnkonventionen är också bra att ha spanat in. Nätverket för barnkonventionen hittar du här medan UNICEF förklarar det så här!

I Göteborg finns BiG – Barnkulturforskning i Göteborg som med jämna mellanrum bjuder in till nätverksträffar och symposium. Mer om det här.

För att få en tydligare bild av området så vill vi tipsa om några av våra 60 barnkulturdesignkollegor (säg det snabbt tio gånger).

Eva-Johanna Isestig

Lina Lagström

Ninna Thorarinsdottir

Nalisha Chouraria

Pontus Eriksson

Tian Tang