Screen Shot 2015-08-25 at 12.07.10

The Weather Workshop ägde rum i Hong Kong, december 2014. Vi ville träffa barn och leka fram designprocesser på temat väder. Eftersom den verbala dialogen var begränsad handlade verkstan mycket om att förmedla idéer och historier genom att skissa, bygga, modellera och helt enkelt agera ut stormar och eftermiddagsregn i gester och mimik.

De starkaste historierna sitter inte alltid i orden. Vi har tusen språk att förmedla oss med! Genom att utgå från något som väder, som alla kan relatera till, i kombination med ett rikligt material, fick vi snabbt igång en gestaltande och visuell berättarlust.

The Weather Workshop hölls i tre sessioner á 45 min under en dag.

The Weather Workshop took place in Hong Kong in december of 2014. Using weather as a theme worked as a trigger to start of a designprocess where sketching, modelling and visualising replaced linguistic dialogue.